خرید(جرم رایانه ای)

جرم رایانه ای|50680925|gma40204807|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع جرم رایانه ای می باشد.

حجم فایل : 2.1 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 160
بسم الله الرحمن الرحيم
تعریف
انواع تعاریف
1- تعريف مضيق: با رویکرد حقوق جزای اختصاصی جرم رايانه­اي را مي­توان به شرح زيرتعريف كرد.
”هرجرمي كه صراحتاً به موجب قانون رایانه موضوع ویا وسیله ارتکاب آن باشد ناميده مي­شود.”

. 2- تعريف موسع :كساني كه از ديدگاه جرم شناسانه پديده جرم رايانه اي را مورد بررسي قرار مي­دهند، معتقد به ارائه تعريفي موسع از جرائم رايانه­اي هستند.
"هرجرمي كه عملاً رايانه به عنوان موضوع ويا وسيله ارتكاب جرم در آن نقش داشته باشد ، جرم رايانه­اي نامیده مي­شود. ”

3-تعريف بسيار موسع: كساني كه با رویکرد تأمين اهداف آئين دادرسي­كيفري، جرائم رايانه­اي را مورد بررسي قرار مي­دهند، تعريفي بسيار موسع براي جرائم رايانه­اي ارائه داده­اند.
"هرجرمي كه رايانه به عنوان موضوع يا ابزار، درآن نقش داشته باشد ويا دلايل ويا اطلاعات مربوط به آن در رايانه ذخيره يا پردازش يا منتقل شده باشد ،جرم رايانه­­اي ناميده مي­شود.“ تعریف جرم رایانه
ماده52 قانون جرایم رایانه ای:
ـ در مواردي كه سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم به كار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش‌بيني نشده‌است، مطابق قوانين جزائي مربوط عمل خواهد شد.


ماده51 قانون جرایم رایانه ای :
كليه مقررات مندرج در فصل‌هاي دوم و سوم اين بخش، علاوه بر جرائم رايانه‌اي شامل ساير جرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي‌گيرد نيز مي‌شود.
فصل دوم:
انواع جرایم رایانه ای:

ا-جرایمی که مستقیما علیه داده ها و سامانه های رایانه ای ارتکاب می یابند.
2- جرایم مرتبط با محتوا.
3-جرایم ارائه دهندگان خدمات اینترنتی
4- قاچاق مکالمات تلفنی
دسته اول :جرایمی که مستقیما علیه داده ها و سامانه های رایانه ای ارتکاب می یابند.
1 ـ‌ جرائم عليه محرمانگي داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
‎‎‎ ـ دسترسي غيرمجاز
‎‎ ـ شنود غيرمجاز
ـ جاسوسي رايانه‎اي

2 ـ جرائم عليه صحت داده‌ها
ـ جعل رايانه‎اي

3- جرائم عليه تماميت داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
ـ اخلال در داده‎ها رايانه‎اي
- اخلال درسيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي
- ممانعت از دستزسی به داده ها وسامانه های رایانه ای
4-جرائم عليه امنیت داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
-سرقت داده ها
-تعرض به حقوق پدید آورندگان آثارعلمی هنری رایانهای و...
-كلاهبرداري رايانه ای (جرایم علیه اموال)دسته دوم:
جرایم مرتبط با محتوا :

1- جرایم محتوایی علیه فرد و جامعه

2...