خرید(دانلود نمونه سوالات کاربر رایانه فنی حرفه ای با جواب)

دانلود نمونه سوالات کاربر رایانه فنی حرفه ای با جواب|50538038|gma40204807|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود نمونه سوالات کاربر رایانه فنی حرفه ای با جواب می باشد.


تعداد سوال:240


تعداد صفحه: 45


مجموعه کامل از نمونه سوالات کاربر رایانه فنی و حرفه ای مناسب هنرآموزان سازمان فنی حرفه ای و مربیان و آموزشگاهای آزادبخشی از این نمونه سوالات کاربررایانه فنی حرفه ای:1.برای انجام تنظیمات منطقه ای وزبان ازکدام برنامه استفاده می شود؟
1. Display
2. Date and Time
3. Regional and Language Options
4. Power Options


2.برای انتخاب سلولهای غیر مجاور از از کدام کلید استفاده می کنید .
1. Ctrl
2. Shift
3. Tab
4. Alt


3.کدام گزینه زیر جزء علم سخت افزار محسوب نمی شود؟
1. برنامه نویسی
2. طراحی کامپیوتر
3. نصب کامپیوتر
4. تعمیرات کامپیوتر


4.برای اجرای برنامه نمایشی ازکدام یک ازنماها استفاده می شود؟
1. Normal
2. Slideshow
3. Notepage
4. Slidesorter


5.براي كپي كردن سريع يك فايل به فلاپي از كدام گزينه استفاده مي شود؟
1. copy
2. cut
3. paste
4. send to


6.cpuشامل چه قسمتهایی می باشد؟
1. واحد کنترل، حافظه کمکی، واحد محاسبه و منطق
2. واحد کنترل، ثبات، Cache ، Alu
3. واحد ورودی، واحد خروجی، حافظه اصلی
4. واحد کنترل، Cache ، Alu


7.براي اينكه تصوير انتخاب شده از سر برگ desktop كل ميز كار را بپوشاند كدام گزينه را انتخاب مي كنيم .
1. center
2. tite
3. stretch
4. none


8.براي مديريت فايل ها و پوشه ها و درايو ها از چه پنجره اي استفاده مي شود .
1. Windows explorer
2. my computer
3. Internet explorer
4. الف و ب