خرید(جامعه شناسی بازی های رایانه ای(پاورپوینت))

جامعه شناسی بازی های رایانه ای(پاورپوینت)|50179836|gma40204807|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع جامعه شناسی بازی های رایانه ای(پاورپوینت) می باشد.
فهرست مطالب پروژه
مقدمه
تاریخچه بازیهای ویدئویی و رايانه اي

نظام رده بندی بازیهای رایانه ای در ایران
نگاهی به وضعیت بازی سازی در ایران
پدر بازی های کامپیوتری (شیگرو میاموتو)
نقش بازیهــــای رایانـــــه ای
اثر بازیهای رایانه ای بر كودكان و نوجوانان
معایب بازیهـــای رایانـــه
نگراني از عواقب بازي‌هاي خشن، تنها براي جامعه ما نيست
نتيجه گيري