خرید(مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب رایانه ای 27 صفحه)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب رایانه ای 27 صفحه|42081906|gma40204807|فصل دوم پایان نامه اضطراب رایانه ای,مبانی نظری اضطراب رایانه ای,پیشینه تحقیق اضطراب رایانه ای,پیشینه داخلی اضطراب رایانه ای,پیشینه خارجی اضطراب رایانه ای,پیشینه پژوهش اضطراب رایانه ای,پیشینه نظری اضطراب رایانه ای,ادبیات نظری اضطراب رایانه ای,چارچوب نظری اضطراب رایانه ای
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب رایانه ای 27 صفحه می باشد.

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب رایانه ای ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات27حجم173/324 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب رایانه ای ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با منابع بروز و جدید می باشد که در بخش اول به تشریح مبانی نظری اضطراب رایانه ای پرداخته ایم و در بخش دوم به بررسی پیشینه تحقیق اضطراب رایانه ای در پژوهش های داخلی و خارجی می پردازد.


اضطراب رايانه به عنوان اجتناب افراد از مواجه با رايانه و همچنين ناراحتي و ترس آنها از كاركردن با رايانه تعريف شده است (بوش و ديگران، 2007).اضطراب رايانه يك ترس قريب الوقوع و ذهني از تعامل با رايانه است كه با تهديد واقعي ارائه شده به وسيله رايانه تناسب چنداني ندارد. بنابراين اضطراب رايانه، يك مفهوم خاص از نوعي اضطراب است كه به صورت عادي در يك موقعيت نوعي خاص اتفاق مي افتد(اولاتي ،2008).


دارنينا در تبيين اضطراب رايانه اظهار مي دارد كه بعضي از افراد در تعامل با رايانه تنيدگي و هيجانهاي منفي را تجربه مي كنند، در حالي كه بعضي ديگر چنين حالاتي را تجربه نمي كنند. دلايل اين امر را بايد در جزئيات موقعيتي – شخصيتي، تفاوت هاي فردي در ادراك، ارزيابي و تفسير موقعيت ها و در هر دو جنبه كل موقعيت و عناصر فردي و راههاي تعاملي اين دو جستجو كرد. پس اضطراب و ترس از رايانه و نگرش منفي نسبت به آن را بايد حاصل تعامل موقعيت با شخصيت دانست. به بيان ديگر احساس ناراحتي به كل موقعيت تعميم مي يابد. اين طور نيست كه فرد در يك جز موقعيت را بپذيرد و جز ديگر را طرد كند، بلكه كل موقعيت را طرد مي كند(لواساني، 1382).

نمونه پیشینه در مورد اضطراب رایانه

سر آبادانی تفرشی، بلوردی و قیاسی (1390) پژوهشی تحت عنوان "بررسی رابطه اضطراب رایانه ای با انگیزه پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و جنسیت دانشجویان جانباز و ایثارگر شهر تهران:1389" انجام دادند. نتایج پژوهش در مورد 200 دانشجوی مورد مطالعه نشان داد که بین انگیزه پیشرفت تحصیلی و اضطراب رایانه ای ضریب همبستگی 262/0- و حدود اطمینان نود و پنج درصد وجود دارد. همچنین بین عزت نفس و اضطرب رایانه، ضریب همبستگی 385/0- بود.

فهرست مطالب
تعاریف واژه ها و اصطلاحات: 7

تعریف نظری اضطراب رایانه 7تعریف عملیاتی اضطراب رایانه 8

2-4 اضطراب رایانه 13
2-4-1 اضطراب: 13
2-4-2 اضطراب و یادگیری 14
پژوهشگران معتقدند كه ميتوان افراد را بر حسب ميزان اضطراب رايانه به سه گروه تقسيم كرد: 17
ماور و سیمونسون (1984) چهار نوع رفتار معرف اضطراب را به این شرح بیان میکنند: 18

2-5 مروری بر تحقیقات انجام شده در حوزه اضطراب رایانه ای: 19الف) تحقیقات داخلی در مورد اضطراب رایانه ای: 19ب) تحقیقات خارجی در مورد اضطراب رایانه ای 20

منابع 25

8


"