خرید(تاریخچه رایانه)

تاریخچه رایانه|40092346|gma40204807|دانلود مقاله تاریخچه رایانه,خرید و دانلود مقاله تاریخچه رایانه,خرید مقاله تاریخچه رایانه,دانلود رایگان مقاله تاریخچه رایانه,خرید و دانلود تحقیق تاریخچه رایانه,دانلود رایگان پژوهش تاریخچه رایانه
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تاریخچه رایانه می باشد.

مقدمه:

بشر برای كندو كاو در طبیعت و فضای اطراف خود به ابزار و وسایل بسیار توانمندی دست یافته و همیشه نیاز منشأ اختراع چنین ابزاری بوده است. از جمله این اختراعات بسیار مهم می‌توان به كامپیوتر (رایانه) اشاره نمود كه پیدایش آن باعث تحولی شده است كه از بعضی جهات می‌توان آن را با تحولی كه بر اثر انقلاب صنعتی به وجود آمد مقایسه كرد.

البته این تحول به مراتب وسیعتر و فراگیرتر از تحول ناشی از انقلاب صنعتی است، به گونه‌ای كه در روش زندگی،‌كار و نگرش ما به دنیا تغییرات اساسی بوجود آورده است. در دوران انسانی اروپا، فرهنگ از طریق ماشین چاپ انتشار یافت و اكنون كامپیوتر در قلب انقلاب جدید تكنولوژیكی قرار دارد. به این دلیل عصر حاضر را عصر كامپیوتر یا عصر انفورماتیك نامیده‌اند.

اهمیت كامپیوتر در دنیای امروز و در دنیای آینده بر همگان روشن است بسیاری از موفقیتهایی كه انسان در سالهای اخیر به دست آورده است بدون كامپیوتر هرگز حاصل نمی‌شد. كامپیوتر یكی از مهمترین ساخته‌های بشر است. اگر در چند دهة‌ گذشته كامپیوترها انسان را از كارهای یكنواخت و تكراری آلوده كرده‌اند،‌ در سالیان اخیر مفاهیمی مانند هوش مصنوعی سیستمهای خبره سیستمهای تشخیص كلام و صدای انسان و ... مطرح گردیده‌اند كه به كامپیوتر این امكان را می‌دهند تا بیشتر شبیه انسان عمل نماید.


فهرست:

عنوان

مقدمه

چرا باید علم كامپیوتر را بیاموزیم

نیاز به روشهای مؤثر پردازش

كامپیوتر چیست؟

اهمیت كامپیوتر

انسان و كامپیوتر

عوامل مؤثر محیط كار و ارگونومی

بخش 1

تاریخچة‌كامپیوتر

نسلهای كامپیوتر

بخش 2

اجزای ساختمانی كامپیوترهای امروزی

نگاهی وسیع تر به اجزای كامپیوتری

بخش 3

كاربردهای كامپیوتر

بخش 4

قویترین دشمن كامپیوتر (KLEZ)

بخش 5

برخی از اصطلاحات كامپیوتری