خرید(دانلود سوالات رایانه کار ICDL2 )

دانلود سوالات رایانه کار ICDL2 |1921652|gma40204807|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود سوالات رایانه کار ICDL2 می باشد.

مجموعه شامل : سوالات تئوری 1 دوره از امتحانات قبلی فنی و حرفه ای می باشد.

پاسخنامه :ندارد

قابلیت چاپ : دارد

نوع فایل: اسکن برگه های آزمون